FOOD SAFETY POLICY

Gıda Güvenliği Politikamız
 • Providing the necessary resources to maintain, develop and improve our Food Safety Management System
 • Continuous training and development of our personnel in order to ensure the effective implementation of the Food Safety Management System
 • From the supply chain to the shipment, determining the food safety risks and taking the necessary measures to prevent the emergence of these risks.
 • To use the food safety management system effectively in all our processes and to evaluate process risks and opportunities effectively,
 • Ensuring effective communication with the relevant parties, reviewing their needs and expectations
 • To keep customer satisfaction at the highest level by producing products in accordance with legal procedures and customer requirements, to be a reliable and sought-after brand
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sistemimizin sürdürülmesi, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlamak,
 • Gıda Güvenliği Yönetim Sisteminin etkin uygulanmasını sağlamak için personelimizin sürekli eğitimi ve gelişimini sağlamak,
 • Tedarik zincirinden sevkiyata kadar, gıda güvenliği risklerini belirlemek ve bu risklerin ortaya çıkmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak,
 • Tüm süreçlerimizde, gıda güvenliği yönetim sistemini etkin bir şekilde kullanmak, süreç risk ve fırsatlarını etkin olarak değerlendirmek,
 • İlgili taraflar ile etkin iletişim sağlamak, ihtiyaç ve beklentilerini gözden geçirmek,
 • Yasal şartlar ve müşteri şartlarına uygun ürün üreterek müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak, güvenilir ve aranan bir marka olmak,

KAYHAN ŞENER

KS FOOD Genel Müdürü